TANGO SOCIAL VOL.3

Pictures from the milonga / Снимки от милонгата

Slideshow 1 (click Play button to start):Slideshow 2 (click Play button to start):
17 ноември 2008


MILONGA DE HOLLYWOOD
една милонга посветена на тангото във филмите и филмите за тангото...

Облекло: филмов герой / холивудска звезда

Специална томбола с безплатни билети за прожекциите на филмите за тангото от Киномания 2008:

Последният бандонеон (El Último Bandoneon) - 18 ноември, 19 ч., Дом на киното
Café De Los Maestros - 19 ноември, 18.30 ч., Дом на киното
Последен аплауз (El Último Aplauso) - 20 ноември, 19 ч., Дом на киното

DJ Mala

-------------------

17 November 2008

MILONGA DE HOLLYWOOD
a special milonga dedicated to the tango from the movies and the movies for the tango ...

Dress code: movie hero / Hollywood star

Special prize draw with free tickets for the tango movies from Cinemania 2008:

The Last Bandoneon (El Último Bandoneon) - 18 November, 7 pm, House of Cinema
Café De Los Maestros - 19 November, 6.30 pm, House of Cinema
The Last Applause (El Último Aplauso) - 20 November, 7 pm, House of Cinema

DJ Mala

-------------------

No comments: