TANGO SOCIAL Vol.26 - Una Milonga Melancólica

Един известен поет беше казал, че тангото е тъжна мисъл, която се танцува.
Нека да превърнем меланхолията на есента в танго!

A famous tango poet once said that tango is a sad thought that is danced.
Let's turn the melancholy of the autumn into tango!


19.10.2009

TANGO SOCIAL vol. 26:
Una milonga melancólica

DJ D
20h
Social Jazz Club, pl. Slaveykov 4

No comments: