Милонгата TANGO SOCIAL вече ще се провежда веднъж месечно - всеки ПЪРВИ понеделник. Следващата милонга ще бъде на 1 февруари 2010.

The TANGO SOCIAL milonga will now take place only once a month - every FIRST Monday. Next milonga will be on 1st February 2010.

...

No comments: